ปลาไหลญี่ปุ่น เมนูสุดเด็ดเมื่อมาญี่ปุ่น

เมนูปลาไหลญี่ปุ่นย่างซีอิ้วนั้นจัดว่าเป็นเมนูยอดนิยมหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมนูหนึ่งที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเมนูญี่ปุ่นอื่นๆ ทั้งนี้ปลาไหลญี่ปุ่นจัดว่าเป็นเมนูเด็ดที่ต้องลองหามาทานหากเดินทางไปญี่ปุ่น  ทั้งนี้เรามาดูกันว่าปลาไหลญี่ปุ่นนั้นทำไมถึงเป็นเมนูเด็ดๆของญี่ปุ่น ปลาไหลญี่ปุ่นเป็นปลาชนิดหนึ่งในชนิดเดียวกับวงศ์ปลาตูหนา พบมากใน ในญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, ไต้หวัน และ เวียดนาม รวมถึง แถบภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ปลาไหลญี่ปุ่นเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดแต่จะวางไข่ในน้ำทะเล พื้นที่วางไข่ของปลาไหลญี่ปุ่นส่วนใหญ่ชอบวางไข่ทางกระแสน้ำศูนย์สูตรเหนือบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงหมู่เกาะมาเรียนา บริเวณใกล้กับร่องลึกมาเรียนา เมื่อตัวอ่อนฝักตัวจะถูกเรียกว่า ปลาเมือก จากนั้นจะถูกกระแสน้ำจากเส้นศูนย์สูตรพาเข้าไปยังแม่น้ำและทะเสสาบน้ำจืดเพื่อเติบโตต่อไป โดยจะพบเห็นได้ชุกชมมากทางปากแม่น้ำ ปลาไหลญี่ปุ่นจัดว่าเป็นอาหารสำคัญของญี่ปุ่นมาก จนกลายเป็นสัตว์ทางอุตสาหกรรมประมงของประเทศโดยในญี่ปุ่นมีการเพาะเลี้ยงเป็นฟารม์ปลาไหลญี่ปุ่นเพื่อส่งออกและแปรรูปเป็นอาหารโดยปลาชนิดนี้ชาวญี่ปุ่นจะเรียกว่า อุนะงิ ปลาไหลญี่ปุ่นนั้นจัดว่าเป็นอาหารที่สำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ประกอบอาหารโดยการย่างกับซีอิ้วญี่ปุ่นเรียกว่า คะบะยะกิ ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นแต่ก็มีราคาแพงเช่นกันโดยราคาจะเริ่มต้นราว 1,000 – 2,000 เยน แม้ว่าอุตสหกรรมด้านการเพาะปลาไหลญี่ปุ่นจะมีจำนวนมาก แต่ทว่าจำนวนที่พบตามธรรมชาตินั้นมีน้อยมากจนเสี่ยงต่อภาวะสูญพันธุ์ ซึ่งทาง สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จะมีการอนุรักษ์แต่พบว่ามีการวางไข่น้อยมากโดยในแต่ละปีปลาไหลวางไข่เพียง 3,000 – 4,000 ฟองเท่านั้น ในปี 2009 ดร.คัตสึชิ สิคะโมะโตะ แห่งมหาวิทยาลัยนิฮง พบว่าปลาไหลญี่ปุ่นตามธรรมชาติได้วางไข่บริเวณร่องลึกมาเรียนาตะวันตก บริเวณใกล้กับเกาะกวม ซึ่งเป็นเขตที่ปลอดภัยและไม่มีมนุษย์เข้ามาทำประมงในบริเวณนั้น ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตตลอดจนพฤติกรรม รวมถึงการให้อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นในอนาคต ทำไมเมนูปลาไหลญี่ปุ่นย่างถึงมีราคาแพง นั่นเพราะว่าต้นทุนในการเพาะเลี้ยงปลาไหลซึ่งหากเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของญี่ปุ่นนั้นต้องมีการเลี้ยงที่ละเอียดทั้งในด้านความสะอาดของน้ำ อาหารของปลาเพื่อให้ปลามีคุณภาพมากที่สุด ทั้งนี้ได้มีการเพาะเลี้ยงที่จีนและไต้หวันเพื่อลดต้นทุนลง แต่ทว่าในประเทศญี่ปุ่นเมนูปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ก็ยังคงเป็นเมนูที่มีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับเมนูอื่นๆของญี่ปุ่น